Konu:-Mimari Tanımlar
5 01, 2019

Mimari Akımlar

Mimari akımlar, 1897 yılında Thomson’un elektonu bulması ile birlikte şekillenmeye başlamıştır. Atomun parçalanamaz tezinin çürütülmesi ile birlikte modern fiziğinde temelleri atılmaya başlamıştır. Bu noktada ise modern sanat ile birlikte fiziğin aynı anda çıktığı düşüncesi ortaya atılmıştır. 19 ve 20. yy itibari ile mimari akımlar, yaşanılan dönemdeki sanat akımları ile bağdaştırılmıştır. Böylelikle ortaya fütürizm, post modernizm

4 01, 2019

Peyzaj Mimarlığı

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne baktığımız zaman peyzaj tanımında insanlar tarafından algılandığı haliyle, insani unsurların etkileşiminin neticesinde bir alan yaratmaya denildiği yazmaktadır. Peyzajın önemli olmasının nedenleri arasında tarih ile günümüz arasında bir bağ kurması yatmaktadır. Bu nedenle peyzajı oluşturan değerler de önemlidir. Bulunduğumuz çevreyi daha düzenli ve estetik bir hale getiren, modern insanın doğa ile iletişim kurmasını

13 11, 2018

Ölçek Hesaplama

Yeryüzü şekillerinin harita ile ifade edilebilmesi için ölçek kullanılır. Bu noktada harita mühendisleri ve mimarlar için ölçek hesaplama son derece önemlidir. Yeryüzü şekillerinin daha kolay gösterilebilmesi için küçültme yöntemi olarak da bilinen ölçek, haritalarda uzunluk ve alanların hesaplanmasına da yardımcı olur. Bir bölgenin harita ve gerçek uzunluğunun birbirlerine olan oranları ölçeğini verir. Pek çok alanda

13 11, 2018

Peyzaj Nedir?

Peyzaj aslında dış mekanı tarif eden bir terimdir. Mimarlar binaların iç kısımlarının tasarımı ile ilgilenirken peyzaj mimarları da dışarıda kalan yollar, bahçeler ve benzeri alanlarla ilgilenir. Tasarım için yapı bilgisinin şart olduğu peyzajda estetik algısı da bir o kadar önemlidir. Yani peyzaj nedir sorusu için kısaca mekan düzenlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Peyzaj günümüzde şehirlerin çok daha

2 11, 2018

Tasarım İlkeleri

Tasarımda önemli olan pek çok kavram yer alır. Bu sebeple tasarım oluşturmadan önce tasarım ilkelerini bilmek, daha verimli bir sonuç ortaya konulmasının kapısını açar. Bu sebeple her bir ilke unsurunu ele almak, ortaya istenilene yakın ya da beklentiyi aşan bir çalışmanın ele alınmasını sağlayabilir. Tasarım her zaman belirli bir bilgi birikimi, kanıtlama çabası, memnuiyet ya

15 10, 2018

Metretül Hesaplama

Metretül hesaplama nedir diye ilk bakılacak olduğunda, iki boyutlu bir hesaplama kavramını temsil etmektedir. Hesaplaması yapılacak konunun biri iki boyutlu iken diğerinin ise standart olduğu geçerli sayılmaktadır. Bunun ardından ise cisim tek boyutlu olarak kabul edilir ve metretül hesaplama işlemleri yapılır. Metretül aynı zamanda daha çok en uzunluğunun hesaplanması adına kullanılan ölçü birimidir. Kendi içerisinde

13 10, 2018

Proje Nedir?

Birbiri ile uyumlu, değişim yaratmayı hedefleyen, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde hazırlanan ve sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği çalışmalara denir.  Projelerde gözlem yapmak, bilgi toplamak, elde edilen bilgilerin tekrar gözden geçirilip düzenlenmesi, bilgiler arasında neden ve sonuç ilişkilerinin ortaya koyulması oldukça önemlidir. Proje Nasıl Hazırlanmalı? Uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlar bilindiği üzere proje olarak

18 09, 2018

İş Güvenliği CSGB Rölöve Çizimi

İş Güvenliği CSGB röleve çizimi restorasyon çalışmalarının temelini oluşturur. Restorasyon çalışmaları yapılmadan önce yapılan rölöve çizimi, yenilenmek istenen yapının mevcut durumunu belirterek aslına daha uygun mimari tasarımların yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle her geçen gün artan kentsel dönüşüm projelerinde ortaya koyduğu kaliteli mimari tasarımları ve yeniden yapılandırma çalışmalarıyla kendini gösteren firmamız Küçükçekmece, Esenler, Bağcılar ve Avcılar bölgesinde

8 05, 2018

İmar Planı Nedir?

İmar Planı Nedir? İmar planının uygulanması nüfus ile bağlantılı bir biçimde ele alınmaktadır. Bir bölgede yer alan nüfusun 10.000 sınırının üzerinde olması durumunda imar planının çıkarılması bir zorunluluktur. 10.000 sınırının altında kalan yerlerde ise bu planın çıkarılmasının belediyenin seçimine bırakılmış olduğu da dikkate alınması gereken noktalardandır. İmar planının oluşturulması içim birçok farklı raporlamanın ve istatistik

6 05, 2018

İskan Nedir? İş Bitirme Belgesi Nedir?

İskan Nedir? İş Bitirme Belgesi İskan ve iş bitirme belgeleri, konut alacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken evraklar arasındadır. Genellikle iş bitirme belgesi, bir yapının inşaat aşaması tamamlandığında alınır. İskan ise inşaatın tamamen bitmesi ve yetkili kurumlar tarafından denetimleri yapılıp onaylandıktan sonra verilir. İskan nedir? İş bitirme belgesi nasıl alınır araştırmasında olanların, mağdur olmamak adına