Konu:-Projeler
6 11, 2018

Toplu Konut Projeleri

Toplu konut, sosyal etkiler baz alınarak fiziksel altyapılar ile birlikte her biri birbirine bağlantılı şekilde oluşturulan yapılaşmadır. Çok sayıda konut birimleri belirli bir arazi içerisinde yer alır ve burada yerleşim ile diğer çeşitli fonksiyonlar sağlanarak bir toplu konut projeleri oluşturulmaktadır. Toplu konut projelerinin bulunduğu bölgeler ve oranın gelişme düzeyleri önemlidir. Aynı zamanda şehir merkezine yakınlık,

14 10, 2018

Rölöve Ölçü Krokisi Projesi

Restorasyon çalışmalarının en önemli adımı olan rölöve alma işlemi binanın mevcut durumunu ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde yapının hangi değişim işlemlerine gerek duyduğu projelendirme işleminin en başında belirlenerek olabildiğince az hasarla yeniden düzenlenmesi sağlanabilir. Rölöve ölçü krokisi projesi çizilirken mümkün olduğunca doğru ölçülerden yararlanıldığından emin olunmalıdır. Rölöve işleminin çalışma ölçeğini belirleyen unsur yapılış