Konu:--Mimari Akımlar

Mimari Akımlar

Mimari akımlar, 1897 yılında Thomson’un elektonu bulması ile birlikte şekillenmeye başlamıştır. Atomun parçalanamaz tezinin çürütülmesi ile birlikte modern fiziğinde temelleri atılmaya başlamıştır. Bu noktada ise modern sanat ile birlikte fiziğin aynı anda çıktığı düşüncesi ortaya atılmıştır. 19 ve 20. yy itibari ile mimari akımlar, yaşanılan dönemdeki sanat akımları ile bağdaştırılmıştır. Böylelikle ortaya fütürizm, post modernizm ve neo- plastizm gibi farklı akımlar ortaya çıkmıştır.

Fütürizm

 1. yüzyılın ilk yılları içerisinde gelişen Fütürizm en yenilikçi akımlardan bir tanesidir. Sanat ve mimarlık dünyasına farklı bir akım getiren Fütürizm ile birlikte tüm zorunlulukların ortadan kaldırılması hedeflenir.
 • Sanat eserlerinin daha özgürlükçü ve dinamik olması gerektiğini savunan sanat akımı, durgunluktan kurtulmanın daha iyi olacağını savunur.
 • Fütürizme göre kentsel yaşam dinamik, canlı ve dikkat çekici bir şekilde resmedilmelidir.
 • Mimari akımlar arasında Fütürizm, döneme farklı bir canlılık ve hareket getirmeyi amaçlar.
 • Sanat tarihçilerinin varlığını küçümseyen Fütüristler, serbest tarz şiirler oluşturulması gerektiğini savunurlar.
 • Belirtilen akımın temsilcileri Marinetti ve Mayakovski olarak bilinir.

Gelecekçilik düşüncesi: Fütürizmin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan değişim, gelecekçilik düşüncesine göre şekillenir. Kuralların olmaması gerektiğini, özgürlüğü, geleceğe yönelik dinamik adımlar atılması gerektiğini söyleyen akım, başlarda aykırı olarak karşılansa da kısa sürede toplumların yaşam biçimlerini etkilemeye başlamıştır.

Mimari Akımlar

Ekspresyonizm

Ekspresyonizm akımı sayesinde, döneme birbirinden farklı dikkat çekici yapılar damgasını vurmuştur. 20. yy’da ortaya çıkan sanat akımı ile birlikte duyguların dışa vurulması gerektiği üzerinde durulur.

 • Bir diğer ismi ile dışavurumculuk olarak da ifade edilen Ekspresyonizm, doğanın olduğu gibi temsil edilmesi yerine duyguların katılması gerektiği üzerinde durur.
 • Bir sanat eseri ruh halini yansıtmalı ve yeni geometrik şekiller ortaya çıkarılmalıdır.
 • Her zaman insanların içsel duygularını eserlerde yansıtmak ön planda olmalıdır.
 • Resmedilecek olan bir nesne, gerçek şeklinde çıkarak ressamların hayal gücü ile birlikte yeniden şekillenir.
 • Bozulmuş renkler, değişik çizgiler ve değişik şekiller, Ekspresyonizmde en çok kullanılan şekiller arasındadır.

Kafka, Eliot, O’Neil ve J. Joyce Ekspresyonizm denilince akla gelen isimler arasındadır.

Post Modernizm

Modernizmin sonrasında ortaya çıkan Post moderizm, kültüre ait kavramların sorgulanmasını hedefler. İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan Post Modernizm, endüstriyel yapılar çerçevesinde şekillenmiştir.

 • Modernist dönemde ortaya çıkan belirtilen akım, edebiyat, sosyoloji ve felsefe gibi farklı alanlarda kendisini hissettirmiştir.
 • Özgürleş, barışı sağla ve mutluluğu getir düşüncelerinden yola çıkan post modernizm, modernizmi sorgular.
 • Çevreci olmak ve doğayı korumakta belirtilen akımı savunanların dikkat ettikleri unsurlar arasındadır.
 • Mimari akımlar arasında post modernizm, belirli bir dönem popüler olsa da daha sonrasında düşünceleri karşılayamadığı gerekçesi ile eleştirilmeye başlamıştır.
 • Milli değerlere karşı olma ve küreselleşmeyi savunma düşüncesinden yola post modernizm, şüpheci ve sorgulayıcıdır.

Farklı mimari akımlara göre popülerliğini kısa süre içerisinde kaybetmiştir.

Fonksiyonalizm

İşlevselcilik ya da yapısal işlevselcilik olarak da adlandırılan Fonsiyonalizm, William James, John Dewey gibi isimler tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 • Mimari yapıların olması gerektiği gibi hizmetlerine uygun bir şekilde oluşturulması gerektiği savunulur.
 • Abartıdan, ihtişamdan ve görsellikten uzaktır.
 • Toplumdaki herkesin bir işlevi ya da görevi olduüu düşüncesi üzerinden şekillenir.
 • İç gözlem ve gözlem düşüncesi ile hareket eden Fonksiyoncular, eyleme ve yararcılığa önem verir.

Yararlı olan faydalıdır: Toplumda oluşturulan tüm yapılar ya da eserler, bireylere fayda sağlanmalıdır. Yararı olmayan, yalnızca estetik zevkler için oluşturulan eserlerin herhangi bir değeri yoktur. Mimari akımlar arasındaki Fonksiyonalizm, kişilerin isteklerine uygun faydalı yapılar üretilmesini amaçlar.

2019-01-01T11:20:00+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın