Konu:--Mimari Proje Örnekleri

Mimari Proje Örnekleri

Bir yapıya ait çeşitli çizimler, ayarlamalar, çevresel faktörler ve planlanan somut olguların her biri mimari proje örnekleri olarak sayılabilir. Bu sebeple etkin bir şekilde proje örneklerinin oluşturulabilmesi adına farklı kaynaklara ve örneklere bakmak, yepyeni bakış açıları kazandırır. Burada yapılmak istenen mimari çalışmanın ne olduğu, kategorisi ve içeriğidir.

Bir yapıya ait dış görüntüsünden başlayarak, var olan içyapısı, insan yaşamı için uygunluğu, genel imar yapıları ve katlardan kullanılacak alanlara kadar her bir detayının düşünülmesi gerekir. Bu sebeple ele alınmış ve hazırlanmış pek çok proje, yeni projelerin çalışılmasında önemli ilham ve yeni bakış açılarının kazanılmasında etken bir faktördür.

Mimari Projenin Önemi Nedir?

Her zaman için mimari proje örnekleri daha etkin ve kabul edilebilir çalışmanın atılabilmesi adına önemidir. Bu yüzden bir mimarın kendini geliştirmesi ve çeşitli projeler yürüterek kendini sürekli geliştirmesi, ortaya çıkarılacak sonucun daha iyi olmasını sağlar. Bu sebeple bir mimari projede;

  • Var olan arsanın çapa uygunluğu kontrol edilmektedir
  • Topoğrafik hususlar ele alınır ve imar durumu çıkartılır
  • Arsada yer alan kuyular, çukurlar ve ağaçlar varsa her biri denetlenir
  • Kanalizasyon, yol, elektrik ya da diğer hususlar incelenir
  • Bölgeye ait olan iklim hususları incelenir

Genel anlamda arsaya yapılacak yapının bölgesi ile uyumluluğundan, yasal hususlar ve belediyenin sunduğu elektrik düzeni, kanalizasyonlara kadar pek çok konu, oluşturulması beklenen mimari projenin içeriğini barındıran etkenleri taşımaktadır.

Mimari Proje Örnekleri

Mimari Projenin Oluşturulma Aşamasındaki Diğer Önemli Faktörler

Çizim aşaması, oluşturulan taslaklar, yapılan örnekler ve yedekler bir mimari proje çalışmasının ön safhalarını oluşturur. Bu sebeple;

Çizimler ve Taslaklar (Eskizler):

Temelde el ile kareli olan eskiz kâğıtlarına çizimler yapılır. Yapının genel büyüklüğüne göre belirli ölçülere sahip olarak çizimler oluşturulur. Çevrede var olan mimari yapılar örnek alınır ve aynı zamanda bilirkişilerin fikirleri de bu aşamada incelenir. Ayrıca çevredeki var olan doğa ve canlı faktörlerinden, kültürel etkiler ve farklı fonksiyonlarda baz alınarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bunun ardından Ön Proje, Kesin Proje, Uygulama Projesi, Detaylar, Planlar ve Kesitler geçerli bir projenin tamamlanmasına kadar devam eder.

 

2019-01-01T11:15:36+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın