Konu:--Şantiye Şefliği Sözleşmesi

Şantiye Şefliği Sözleşmesi

Şantiye şefleri müteahhitin yerine inşaat işlerini yürütmektedir. Bu işler idari olabileceği kadar aynı zamanda teknik özellikli de olabilmektedir. Şantiye şeflerinin öncelikli olarak bir sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Söz konusu sözleşme şantiye şefliği sözleşmesi olarak geçer.

Şantiye Şefliği Sözleşmesinin Özellikleri

Şantiye şefleri, inşaat projeleri devam ettiği sürece işin başında durması gereken kişilerdir. Müteahhitler, kendilerini temsil etmeleri için bu kişilere yetki verirler. Yapı müteahhidi kim ise öncelikle bu kişi ile şantiye şefi arasında şantiye şefliği sözleşmesi imzalanır.

Şantiye Şefliği Sözleşmesinde Yer Alan Konular:

Şantiye şefleri ve müteahhitler arasında imzalanan şantiye şefliği sözleşmesinde yer alan başlıklar ve konular şöyledir:

  • Tarafların kim olduğu
  • Şantiye şefinin iş yeri, hangi yapıdan sorumlu olduğu
  • Şantiye şefinin görevleri ve yükümlülükleri
  • Sözleşmenin ne zamana kadar devam edeceği
  • Şantiye şefine aylık olarak ödenecek olan ücret
  • Şantiye şefinin çalışma saatleri
  • Sosyal güvenlik hakları
  • Çeşitli hükümler
  • Tarafların imzaları

Şantiye şeflerinin çalışacakları yapı ayrıntısıyla, pafta, parsel, ada numarası, ilçesi ve ili olarak ayrıntılı biçimde belirtilir. Görev tanımı detaylı biçimde sözleşmede yapılır.

Şantiye Şefliği Sözleşmesi ile İlgili Detaylar

Şantiye Şefliği Sözleşmesi

Şantiye şefliği sözleşmesi ile ilgili bazı detay noktalar bulunmaktadır. Bunlardan birisi yapı denetimi ile bağlantısı olmayan biriyle bu sözleşmenin imzalanması gerektiğidir. Firmada çalışan herhangi bir mühendisle ya da mimarla şantiye şefliği sözleşmesinin imzalanmaması gerekir.

Oda, şantiye şefliği sözleşmesinin fiyatını belirler. Tanımlanan fiyat ise brüt özelliklidir. Odanın belirlediği ücret şantiye şefine ödenmesi zorunlu olan ücrettir. Aksi takdirde şantiye şefinin istifa hakkı bulunmaktadır.

Sözleşme ile ilgili ödemelerin banka ile yapılması daha güvenilirdir. Şantiye şefliği sözleşmeleri ile ilgili sıkça sorun yaşanmaktadır. İnşa edilen yapıların mutlaka bir yapı denetim tarafından kontrol edilmesi gerekir. Sözleşme gereği şantiye şefleri başta beton dökülme olmak üzere mutlaka bu aşamalarda görev yerinde bulunmak zorundadır.

Şantiye şefliği sözleşmeleri bir yıl içinde 5 kere yapılabilmektedir. Toplam denetlenebilecek alan ise 30.000 metrekare olmaktadır. Şantiye şefliği sözleşmesinde en önemli sorunlardan birisi yapı denetim firmasının ya da müteahhitin arsa sahiplerinden şantiye şefliği sözleşmesi parası istemeleridir. Şantiye şeflerine ödemelerinin birebir ve banka ile yapılması çok daha güvenilirdir.

2018-10-30T00:30:48+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın