Ada Parsel Pafta Nedir?

Ada parsel ve pafta nedir için bu terimleri, tapu ve kadastro ile ilgili ibarelerdir. İnşaat ve emlak sektörüyle ilgili kişiler bu terimlere sık sık denk gelir. Peki ada parsel pafta nedir, bu terimler nerede ve ne amaçla kullanılır kısaca izah edelim ve her bir terimi tanımlayalım.

Ada 

Ada gayrimenkul alanında sıkça kullanılan ada kelimesi, sınırlandırılmış çevrelerin genel adıdır. Bir imar planı içinde kamuya ait olan bölgelerin tanımlanması için kullanılır. Cadde, sokak, meydan nehir ve demiryolu gibi alanların oluşturduğu bu yapılar, esasında parsellenmiş alanlar bütünü olarak da nitelendirilebilir. Ada kavramının iki farklı sınıfı vardır. İmar adası bir bölgenin imara açık olması halinde, yapılan imar planındaki esaslar baz alınarak oluşturulan adaların genel adıdır. Kadastro adası doğal veya sonradan çizilmiş sınırlarla çevrili ve çevresi kamuya ait olan adalar verilen addır. Bu sınırlarda deniz, göl ve demir yolu arazisi gibi alanlar daha sık görülür. Yerleşim birimlerindeki imar planlarında ada olarak ifade edilen yerlerin numarası 101 ile başlar ve parsel ölçümü bitene kadar ardışık numaralar verilerek arazi kayıt altına alınır.

Parsel

Parsel imar Kanunu’ndaki tarife göre, “Ayrılıp sınırlandırılmış arazi parçası” olarak tanımlanmıştır.

  • Parsel, olarak plana girmiş her bir arazi parçasının bir aidiyeti vardır. Bu aidiyet bir ya da birden fazla kişiyi kapsayabilir.
  • Kullanımı bir vakfa ya da doğrudan devletin resmi bir kurumunu ait olan parseller de mevcuttur.
  • Parseller, bir araya gelerek bir adayı oluşturabilir. Yani aynı adanın içinde farklı sahipleri olan parsellere rastlamak mümkündür.

Pafta 

Pafta, Farsça kökenli bir kelimedir ve birim anlamına gelir. Bir arazinin belirli bir ölçekte çizilmiş haritası olarak tanımlanır. Harita mühendisleri tarafından çizilen pafta, hangi kurum adına çizilmişse o kurumun onayını taşımak zorundadır. Bir arsanın paftası incelenerek, arsanın bulunduğu ada ve parsel, tapu kaydı, bulunduğu yerdeki mevcut yapılar, imar sınırları, kaç kata kadar imar izni verildiği ve bu imarın kaç metrekarelik alanda yapılabileceği anlaşılabilir.

 

 


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir