Demir Metrajı

Demir metrajı da olmak üzere inşaatı meydana getiren yapı elemanları aracılığı ile kullanılan malzeme ve yapılacak olan işlemlerin belirlenmesi metraj olarak adlandırılır. Bunun için her bir yapı elemanın ayrı bir şekilde detaylı olarak incelenmesi gerekir. Ölçülen yapılar bir cetvele aktarılmaktadır. Yapılardaki iş kalemleri ve miktarları detaylı olarak hesaplanmalıdır.  Uzunluk olarak ölçülecek cisimler metre cinsinden tek boyutlu ölçülmektedir. Demir metrajı için ise 3d yazılım programlarından yararlanılabilir.

Metraj Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Metraj hazırlama işlemleri oldukça karmaşık olarak gözükebilir. Fakat matematiksel işlemler gerekmeden, ölçü biçimlerinin doğru yazılması, boyutların doğru alınması gibi birtakım işlemler sonucunda hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Metraj hazırlama yapılırken titiz ve dikkatli davranmaya özen gösterilmelidir. Bunun için;

  • Yapı elemanlarının miktarları olması gerekenden daha az ya da daha fazla ölçüye sahip olmamalıdır. Metraj hazırlama işlemlerinde genellikle en sık yapılan hatalardan biri de budur.
  • Kullanılacak olan hiçbir elemanın unutulmaması gerekir. Aynı olan metraj elemanları metraja başlamadan önce tespit edilmelidir.
  • Bu elemanların aynı renge boyanması durumunda pratik bir sınıflandırmada yapılmış olacaktır.
  • Metraj cetvellerinin kullanılması ile beraber de hata yapma ihtimali düşecektir.
  • Metrajlarda ilk iş olarak yapı elemanlarının ölçülmesi gelir. Hangi birimlerin kullanılacağına karar verilmesi şarttır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kamu inşaat metrajlarının nasıl yapılacağı hazırlanmaktadır. Metraj uygulamalarında adet, en, boy ve yüksekliği gösteren klasik metraj, demir çapı, adet, boy, birim ve ağırlığı ifade eden demir metraj, adet, boy, birim ve ağırlığı belirten profil metrajı, hafriyat metrajı ve tesisat metrajı yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Demir Metrajı

Demir Metraj Programları:

Demir metraj programları kullanılarak demir metraj işlemleri bilgisayar üzerinden denenebilir. Bu bakımdan işlemlerin de kolay bir şekilde yürütülebilmesi sağlanır. Hızlı bir şekilde pozlayabilme, istenilen özelliğe uygun olarak demir metraj çıkarma, çalışma mesafesini göstererek projenin tamamının seçilmesi gibi otomatik hesaplamalar metraj programları üzerinden oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra topluca donatı özelliklerinin pratik olarak değiştirilebilmesi açısından da oldukça ilgi çekicidir.

İyi Metraj Nasıl Yapılır:

İyi metraj yapılabilmesi için metraj yapma kurallarına uyum sağlanması gerekiyor. Bunun dışında imalatta hiçbir metraj elemanı unutulmamalıdır. İyi metraj için  boyutların ve miktarların da ölçü birimlerinde belirtildiği şekilde uygulanması gerekiyor.  Boyutlar genellikle metre cinsinden hesaplanmaktadır.  Metraj işleminde matematiksel işlemleri hatasız yapmak da ayrıca önem taşımakta. Bu anlamda demir metraj cetveli, metraj özeti cetveli gibi birtakım cetveller kullanılabilir.

 

Kategoriler: Genel Bilgiler

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir