Tasarımimarlık

İfraz Ne Demek?

0

İfraz Ne Demek?

İfraz ne demek sorsunu yazımızda açıklayacağız.Tapuda gerçekleştirilecek olan parsellere ayırma işlemleri sırasında kullanılan terim ifraz olarak tanımlanmaktadır. İfraz ne demek için ayrıca kelime kökü incelendiği zaman ayırma manasına geldiği görülmektedir. Kişilerin tek bir parsel üzerine kayıtlı olan arsalarının gerekli belgelerin toplanması ile beraber farklı parsellere ayrılması ve tapuda bu biçimde kayıt edilmesidir. Satın alımda ifraz bir arsa satın alım işlemi gerçekleştirmeden önce o arazinin ifrazlı olup olmadığı da detaylı bir biçimde incelenmelidir. Tapuda bulunan görevlilerden veri istendiği zaman uygun görülürse konu hakkında bilgi verilmektedir.

İfraz İçin Belgeler

İfraz için belgeler konu başlığı altında bu işlemin gerçekleştirilmesi adına elde bulundurulması gereken belgeler de bir araya getirilmelidir. İfraz için belgeler sırasında talep edilecek olan belgelerden bazıları;

  • Arazide gerçekleştirilecek olan ayırma işlemleri ile alakalı çizilmiş olan planlar
  • Planların muhakkak serbest mühendisler tarafından tasarlanması gerekmektedir.
  • Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün bu planı onaylaması en önemli aşamalardandır. Planın onaylanmaması durumunda hangi alanlarda hata yapıldığı üzerinde durularak yeniden planlamaların gerçekleştirilmesi lazımdır.
  • Hazırlanan evrak onaylanırsa Tapu Sicil Müdürlüğü’ne sevki gerçekleştirilmelidir.
  • Son aşama olarak da tescilin tamamlanması lazımdır.

Bu adımların tamamlanması ile beraber arazide ifraz için gerekli olan işlemler bitirilecektir ve ifraz gerçekleştirilecektir. Kanunda ifrazın tam tersi manasında kullanılan kavram ise tevhittir. Bu kavram da farklı parsellerde kayıtlı olan arazilerin birleştirilmesi manasına gelmektedir.

İfraz Ne Demek?

Son Gelişmeler

Son gelişmeler olarak tarım arazilerinin bölünmesi ve miras olarak paylaşılıp farklı kişilere satılması sonucunda Türkiye’de tarımın büyük yara aldığı bakanlıklar tarafından dile getirilmektedir. Bunun için son dönemlerde konu ile alakalı kanun düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. Belirli büyüklüklerin altında olan arazilerin ifraza yani bölmeye tabi olmayacağı bilinmelidir. Bu durum miras ile uğran kişileri olumsuz etkilese de uzun vadede ülkenin tarım alanlarının muhafaza edilmesi adına olumlu bir adım olarak nitelendirilmektedir. Sadece ifraz değil hisselendirme de söz konusu olmayacaktır. Bunun sebebi ise hisselendirme işleminin gerçekleştirilmesinin hemen akabinde kişilerin satış işlemini gerçekleştirmesidir. Konu hakkında bir tanımlama yapıldığı zaman artık bu arazilerin bölünmez eşya niteliği kazanacağı da anlaşılmaktadır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Open chat