İfrazlı ne demek?

İfrazlı ne demek diye düşünenler için kısaca mülkü parçalara ayırma işlemi ifraz olarak adlandırılır. İfrazlı ne demek için yine, Tapu kütüğünde parsel olarak kaydı bulunan taşınmaz mal için tapu belgesinde yapılan değişiklikler ile birden fazla parsele bölünmesi ve belgelere bu şekilde kaydedilmesi işlemi denilebilir. Parsellere ayrılan taşınmaz malın bölünme işlemi de ifrazlı ne demek için bir tanım olabilir. Burada mal tek bir tapuya sahiptir. İfrazlı olan arsanın ise cephesi olmalıdır. Cephesi olmayan arsalar ifraz edilememektedir. Bunun dışında 5000 metrekareden daha küçük olan araziler tekrardan ifraz edilemez.

İfraz İşlemi İçin Gerekli Olan Evraklar

İfraz işlemi üç takım dosa içinde yer alan değişiklik beyannamesi, eski belgeler ve kontrol raporu ifraz işlemi için gerekli olan belgeler arasında yer alır. Bu belgelerin bir üst yazıya bağlanması şarttır.  Ayrıca belgelerin serbest mühendisler tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Düzenlenen belgelerin ise tapu kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olması şart.

  • Taşınmaz malın sahibine ait olan ya da yetkilendirilen temsilcilere ait; nüfus cüzdanı ve temsil belgesi de ifraz işlemleri için gerekli olan belgeler arasında yer alır.
  • Yine taşımaz mal sahibine ait olan 6 x 4 cm büyüklüğünde arkası beyaz fon olan vesikalık
  • İl idare kurulu tarafından ve Belediye Encümeni tarafından onaylanmış olan taşınmaz malın bulunduğu yere göre uygunluğunu gösteren belge
  • Taşınmaz malın bina olduğu durumlarda deprem sigortası da istenilen evraklar arasında yer alır.

Taksim, ifraz ya da birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden imar parselasyon planlarını uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden olarak 5831 sayılı kanunun yedinci maddesinde belirtilmiştir.

İfrazlı Ne Demek?

İfraz İşlemleri Nasıl Yapılır?

İfraz işlemleri nasıl yapılır imar planlarına uygun olacak şekilde arsaların haritaları hazırlanmasıyla özetlenebilir.  Hazırlanan haritalar üzerinden terk edilen alanlar belirlenir. İfraz işlemi uygulanan arsa belediye sınırları içerisinde kalıyorsa işlem; il idare kurulunun onayına sunulmakta. İfraz işlemleri bir ay gibi bir süre il idare kurulu tarafından askıya alınır.  İmar planları bir ay sonunda netlik kazanmaktadır. 15 gün içerisinde ise işlemler sicil müdürlüğüne yöneltilir. İmar planlarının tescil edilmesi ve terkin işlemlerinin yapılması tapu sicil müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Kategoriler: Genel Bilgiler

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir