Konu:--İmar Planı Nedir?

İmar Planı Nedir?

İmar Planı Nedir?

İmar planının uygulanması nüfus ile bağlantılı bir biçimde ele alınmaktadır. Bir bölgede yer alan nüfusun 10.000 sınırının üzerinde olması durumunda imar planının çıkarılması bir zorunluluktur. 10.000 sınırının altında kalan yerlerde ise bu planın çıkarılmasının belediyenin seçimine bırakılmış olduğu da dikkate alınması gereken noktalardandır. İmar planının oluşturulması içim birçok farklı raporlamanın ve istatistik değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Kanundaki Yeri

Kanun temelli olarak bu konunun incelenmesi istenirse 3194 numaralı imar kanununa bir göz atılmalıdır. Konu hakkında gerekli olan bütün detaylar kanunda yer almaktadır. Planların oluşturulmasında asıl amaç yerleşim yerinin kontrolsüz yapılanmasının önüne geçilmesi ve insanların temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir biçimde giderebilecekleri ve sosyal hayata dahil olabilecekleri bir alan ortaya çıkarmaktır.

Bölge Planı:

İmar planının en geniş kapsamlı olanı bölge planı olarak adlandırılmaktadır. Bu planın oluşturulmasının sorumluluğu Devlet Planlama Teşkilatına aittir.

Plan Hazırlanırken Neler Dikkate Alınmaktadır?

İmar planı nedir sorusunun yanıtı verilirken ve plan hazırlanırken dikkate alınması gereken temel öğeler şu biçimde sıralanmaktadır;

  • Bölgede yer alan kadastral durumun net olarak raporda belirtilmesi gerekmektedir. Koruma atına alınmış olan herhangi bir alan varsa bu konuda da gerekli uyarılar yapılmalıdır. İmara kapalı olan alanların imara açık gibi gösterilmesinin sonucunda büyük talanlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle devlet tarafından atanan müfettişler belirli aralıklar ile denetlemeler yapmaktadır.
  • Ölçek bakımından 1/ 250.000den başlayarak 1/25.000e kadar değişim gösterebilmektedir. Bu değişimin sebebi odak noktası olarak belirlenmiş olan alanların ölçütünün farklılık göstermesidir. Ülke bazında yapılan bir raporlama ile beldelerin raporlaması tabi ki aynı ölçek ile gerçekleştirilmemektedir.

İmara Kapalı Olan Alan: Bina ya da herhangi bir imar faaliyetin yapılmasının net olarak yasaklandığı alanlar ya tarihi alan statüsünde geçmektedir ya da tabiat varlıklarını korumak maksadı ile bölge inşaya kapatılabilmektedir. Hata son dönemlerde UNESCO ya da Avrupa Birliği tarafından da bu tr çalışmalar yapılmaktadır. Kültür varlıklarından tabiat varlıklarına kadar birçok alanın korunması için bölgeler imara kapatılabilmektedir. Bu alanlarda ne bir bina inşa etmek ne de binanın kapsamında bir değişiklik yapmak söz konusu değildir.

2018-05-08T23:28:34+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın