İmar Yönetmeliği

İmar yönetmeliği yerleşme yerlerinde oluşturulan konutların sağlık ve çevre şartlarına uygun bir şekilde hazırlanması ile ilgilenir. Mücavir alan ve belediyeler içerisinde kalan tüm yerlerde yapılacak tüm konutlar, İmar Kanunu Hükümlerine bağlı olarak imar yönetmeliği ile oluşturulur. Yapıların ruhsatlarını ve genel şartlara uygunluklarını da denetleyen imar yönetmeliği sayesinde, kurallara uygun konutlar oluşturulur. Çarpık kentleşmenin yaygınlaştığı günümüzde imar yönetmeliği konutları kullanan vatandaşların can güvenliklerini sağlamak adına da oluşturulmuştur. Olası bir doğal afet riskine karşı, düzenli aralıklar ile Türkiye’deki tüm yapılar yönetmeliğe uygun bir şekilde denetlenir.

Binaların Bahçe Mesafeleri

Binaların bahçe mesafeleri ile ilgili açıklamalar imar yönetmeliği içerisinde yer alır.

 • Yapılan konutlardaki bahçe mesafeleri, komşu alan ile en az 5.00 metre olmalıdır.
 • Yan ve arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
 • Binaların yüksekliklerine ve genişliklerine göre ana yola taşmayacak şekilde bahçelik alanların ayrılması zorunludur.
 • Türkiye’de yapılan tüm konutlarda, bahçe mesafelerine dikkat edildiğinde apartmanlar arasındaki boşluklar ayarlanacağı için kötü görüntü ortadan kalkar.
 • Binalarda alanın genişliğine bağlı olarak süs havuzu, çocuk bahçesi, kameriye gibi farklı mekanlar oluşturulabilir.

Kat yükseklikleri: Türkiye’de imar yönetmeliğine bağlı olarak dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi kat yüksekliğidir. Ticari bölgelere zemin katlarda 4.50 metre, diğer katlarda ise 4.00 metre olarak belirlenmiştir. Konut bölgelerinde ise kat yüksekliği en fazla 3.60 metre olmalıdır.

Bina Girişleri Ve Rampalar

Bina girişleri, imar yönetmeliğine bağlı olarak konutlarda en az 2.20 metre olmalıdır. Bina girişleri belirtilen ölçü, koridor genişliği ve ana merdiven ile dış kapı arasındaki uzaklığa göre değişiklik gösterir.

 • Binaların altına mağaza ya da dükkan yapılması durumunda oluşturulan mekanların girişlerinin yalnızca yol tarafına yapılması zorunludur.
 • Konutların girişlerinde yapılan rampaların ise TS 9111 standartlarına uygun bir şekilde korumalı oluşturulması gerekir.
 • Bina giriş boşluklarına ve rampalara dikkat edildiğinde konut sakinleri için daha fazla kullanım alanı ortaya çıkabilir.

Yönetmeliğe uygun yapılan konutlar, denetimlerde geçerli not alır.

İmar Yönetmeliği

 İmar Yönetmeliğine Uygun Merdivenler

 İmar yönetmeliğine uygun merdivenlerinde binalarda ve ticari yapılarda olması gerekir.

 • Ortak kullanılan merdivenlerde kaçış genişliği 1.00 metreden az olamaz.
 • Çatı ya da bodrum katlarına yapılan merdivenlerin ise ahşap değil de demir ve sağlam olması gerekir.
 • Binalardaki merdivenlerin her iki tarafından da engelliler için TSE standartlarına uygun rampalar yapılmalıdır.

 Basamak yüksekliği: Asansörün olmadığı binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden fazla olamaz. Asansörlü binalarda   ise mesafenin en fazla 0.18 olması gerekir.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir