İnşaat Yapım Aşamaları

İnşaat yapım aşamaları inşaatın en temelden gelişim aşamaları ve sonlanma aşamalarını içerir. İnşaat yapım aşamaları tüm imar yasalarına ve diğer koşullara uygun olarak yapılmalıdır.

Yapı (İnşaat) Ruhsatının Alınması

Yapı (inşaat) ruhsatının alınması belediyeler tarafından verilen ve mücavir alan sınırları dışında verilmekte olan ve bir yapı için inşaata başlanabilmesi adına alınan izin olmaktadır. Yapı (inşaat) ruhsatının alınması inşaatın ilk aşaması olduğundan, bu ruhsat alınmadan hafriyat işlemlerine de başlanamamaktadır.

Yapı Ruhsatı İçin Talep Edilen Belgeler

Dilekçe, Taahhütname, Tapu Senedi, Gerektiğinde Vekâletname, Mimari Proje, Statik Proje, Elektrik ve Mekanik Projeleri, Çevre ve Peyzaj Projeleri, Yol ve altyapı katılım paylarının ödendi belgeleri, teknik kontrol belgeleri (istendiğinde) yer alır.

İnşaatın Yapılma İzinler Alındıktan Sonra Yapım Aşaması

Hafriyat Aplikasyonu: Araziye uygun olarak oluşturulan mimari proje ile harita mühendisi bünyesinde geliştirilen konuma uygun olarak hafriyat aplikasyonu gerçekleştirilir.

Hafriyat: Belirlenen aplikasyona göre hafriyat yapılmaktadır. Burada önemli olan seçilen iş makinelerinin zemine uygunluğudur. Buna göre belirli bir tona sahip iş makineleri zemin koşullarına göre belirlenir.

Hafriyat Nakliyesi: Hafriyat sırasında çıkacak tüm moloz, toprak ve kayaların kamyonlara yüklenerek, belediyeler tarafından belirlenen alanlara dökülmesi işlemidir.

Temel Altı ile Drenaj: hafriyatı tamamlanmış olan zemin üzerinde yer alan kaba toprak sıyrılır. Ardından mıcır ile fesviye edilmektedir. Mıcır içerisinde drenaj için özel borular döşenmekle beraber, drenaj borularının yer altı sularını tahliyesi için eğimlere de dikkat edilmektedir.

Mıcır Tesviyesi ve Grobeton: Serilmiş olan mıcır tesviye edildikten sonra mıcırın çevresine kalıplar yerleştirilir ve grobeton dökülür.

Radye Temel Altı İzolasyonu: Radye temeli yapımı öncesinde ilk olarak temel altı bohçalama için yalıtım yapılmalı ve ardından temel yan yalıtımı ve temel kalıbı aynı anda tamamlanmalıdır. Bu yüzden temel sınırına tuğla kullanılarak duvar örülür.

İnşaat Yapım Aşamaları

Temel Altı Bohçalama İçin Yalıtım ve Koruma Betonu

Radye inşaatın temel altında kalacağından dolayı bohçalama yalılımı gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra ele alınan diğer yollar;

 • Radye temel demirleri döşenir. Ardından demir alt paspayları konulur ve temelde 5 santim kadar olmaktadır
 • Temel beton statik projeye göre dökülmektedir
 • Radye temel ile Subasman perdelerinin demir, beton ve kalıp işlemleri tamamlanır
 • Subasman perdelerinin iç kısmında kalan boşluklara en uygun malzeme ile dolgular yapılır. Ardından boşluk tekrar olmaması için suya doyurulması gerektirmektedir
 • Kompaktörlü sıkıştırma işlemi yapılır. Burada ortalama yüzde yirmilik bir nem oranın ulaşan dolgunun kompaktörle sıkıştırılma eylemi yapılır
 • Subasman kotu hasır demirli grobeton uygulanır
 • Ardından beton dökümü için hazırlanmış grobeton oluşur
 • Hasırlı grobeten döküm işlemleri gerçekleştirilir
 • Asmolen sistem tabliye kalıbı uygulanır ve hemen ardından kolon kalıbı işlemleri gerçekleştirilir
 • Beton dökülmesine hazırlanan kalıplar için kontroller yapılır. Kalıplar, demirler ve asmolen burada kontrol edilir
 • Tabliye betonu dökülür. Statik projede belirlenmiştir. Buna göre betonun kalıba uygun dökülmesi ve boşluk oluşturmamasına özen gösterilir
 • Teras tabliye kalıbı hazırlanır ve hemen ardından parapet malzemesi ile betonarme kullanılarak işlem bitirilir
 • Tuğla duvar hazırlıkları ve imalatı yapılır
 • Lentolar ve duvar üstü dolgular oluşturulur
 • İç duvarlar örülür ve ardından boyama, iç tesisat gibi işlemlere başlanır

Tüm bu işlemler, doğru şekilde inşaat faaliyetlerinin tamamlanması için yapılmaktadır. Bu yüzden kullanılan malzeme ve doğru şekilde uygulanış metotları, inşaatın uzun süre kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca dış ve iç boyama, tesisatlar, elektrik ve diğer tüm hususlar binanın dış iskelet ve görüntüsünün tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. Ardından insan yaşamı için uygun koşullar elverişli olana kadar çalışmalar tamamlanır.

 

 


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir