Konu:--Konsept Nedir?

Konsept Nedir?

Konsept genel manası ile ana fikir ya da tema olarak da tanımlanabilmektedir. Mimari ana başlığı altında incelendiği zaman konseptin büründüğü anlam farklılaşmaktadır. Bu anlamın mimari öğrencileri ya da bu alana yeni yeni ilgi duymaya başlamış olan kişiler tarafından anlamakta zorluk çekilen noktaların başında geldiği de belirtilmelidir.

Konsept tasarımın oturduğu temel olarak nitelendirilebilir. Bir şehirde ya da bölgede tasarımın oluşturulması sırasında dikkate alınan temel nitelikler, değişkenler ve çözüm önerileri konsept olarak nitelendirilmektedir. Konsept ile alakalı olan değerlendirmelerin her biri muhakkak proje çizimi öncesinde ve tasarımın ortaya çıkarılmasının bir adım önünde hazırlanması gerekmektedir. Bunun sebebi tasarımın tutarlı bir biçimde hazırlanmasının amaç olarak belirlenmesidir.

Mimaride konsept kavramının incelenmesi sırasında şu noktalar dikkate alınmalıdır;

  • Bir projenin temel aldığı prensipleri ve özellikleri ortaya koyan nokta konsept olarak nitelendirilmektedir.
  • Projenin tasarımı ortaya koyulurken esinlenilen kaynak
  • Çevresel ve sanatsal etkileşim yaşanılan kaynaklar

Konsept Nedir?

Konseptin Ana Öğeleri Nelerdir?

Şehrin sağlam temeller üzerine oturtulması ve mimari açısından herhangi bir uyumsuzluk ortaya koymaması için mimari konsept anlayışında tutarlılık olması gerekmektedir. Bir şehrin konseptinin olması batı ülkelerinde ve şehirleşmenin daha eski yıllara dayandığı coğrafyalarda çok daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Alt Yapı: Konsept denildiği zaman düşünsel ve felsefi boyutunun yanı sıra tasarımcıları gerçek ile yüz yüze getiren bir alt yapı başlığı da söz konusudur. Bu alt yapının konseptin oluşturulmasında etkisi büyüktür. Yaşam alanlarının alt yapı bakımından düzensiz yapıya sahip olması konsept konusunda eksikliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. Şehirlerde meydana gelen kanalizasyon sorunları ya da en ufak bir yağış sonrasında bile şehrin tüm ulaşımının alt üst olması alt yapı denildiği zaman akla ilk olarak gelmesi gereken sorunların başında gelmektedir.

Sanatın Mimariye Yansıması

Konsept nedir sorusunun yanıtını ararken sanat ile alakalı birçok doküman ile karşı karşıya kalınmaktadır. Sanat eserlerinde de bir konsept bulunmaktadır. Bu konsept eserin tümüne etki etmiş olan temel prensip olarak tanımlanabilir. Sanatın mimari ile iç içe geçmesinin bir örneği olarak konsept mimari de de dile getirilen kriterlerden bir tanesidir.

 

2018-10-13T01:02:52+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın