Konu:--Perde Duvar

Perde Duvar

Yüksek yapılarda çekirdek perde duvarlar ve genel perde duvarlar çoğunlukla kullanılmaktadır.  50 m üzerindeki binalar genel olarak yüksek bina olarak ifade edilebilir. Normal duvara göre maliyeti yüksek olan perde duvar kullanımı deprem riski olan bölgeler için oldukça büyük bir avantaj sağlar.  Uygun standartlara göre yapılmış olan perde duvara sahip bir yapının yıkılma ihtimali oldukça düşüktür. Zeminin sağlam olmadığı durumlarda bina yan yatar. Son dönemde uygulanan yönetmeliğe göre her binada olması zorunlu hale gelmiştir.

Perde Duvar Nedir?

Yüksek ve çok katlı olan binalarda yatay yüklerin taşınması için kullanılan betornarme yapı elemanıdır. Kat yüksekliğinin artmasına bağlı olarak kolon boyutları da büyümektedir.  Büyük kolon boyutları mimari açıdan oldukça sakıncalıdır.

Perde Duvar

Perde Beton Kalıpları Hazırlanışı: Diğer kalıplara göre oldukça uzun ömürlü ve dayanıklıdır.  Perde beton uygulaması bunun yanı sıra uygulama açısından da kolaydır. Esnek bir şekle sahip olduğundan dolayı gerekli ebatlara uygun olarak yapılabilmektedir. Kimyasal maddelere karşı da oldukça dirençli. Çevirme duvarlarının yapımında da sıklıkla tercih edilmektedir. Kalınlıklarının 25 cm’den az olmaması gerekiyor.  Perde filizi olmayan yapılarda perde işlemi yapılacak ise alt uçları doksan derece kıvrılı yere basacak şekilde hazırlanır.

  • Öncelikle enine ve boyuna olmak üzere çeşitli donatılar hazırlanır.
  • Bağlama işlemleri iki kişi tarafından gerçekleştirilir.
  • Kolonlar arasında perde donatısı bağlanacaksa yatay donatılar kullanılır. Projede belirtilen ölçüye ise bağlı kalınır.
  • Yatay donatılara ise dik olan diğer donatılar tel yardımı ile bağlanmaktadır.
  • Bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra 4 adet olmak üzere deprem çirozları bağlanarak işlem sonlandırılır. Kalıp taraflarına ise pastaşı takılmaktadır.

Perde Duvar Avantajları

Betonarme yapılarda kullanılan perde duvarlar ile büyük ölçüde deprem dolayısıyla yaşanılacak olan olumsuz etkilerin önüne geçilmektedir.

Şiddetli depremlerde duvarlar çatlayabilir. Ancak binalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde perde donatılarının binayı bir arada tuttuğu belirtilir.

Duvarlar hasar oluşsa bile işlevlerini sürdürmektedir.

Esnek betonarme sistemi olduğu için çok katlı binalar çökerken perde duvarlarda herhangi bir çökme yaşanmaz.

2018-10-13T01:05:19+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın