Restorasyon Nedir?

Restorasyon nedir en temel tanım olarak, geçmişe dair bir mimari yapının ya da sanata konu olan değerlerin bozulmadan aslına uygun bir şekilde yapılandırılmasıdır. Restorasyon nedir sorusuna yanıt olarak; bir esere herhangi bir zarar vermeden ve orijinalliğini bozmadan, profesyonellikle ele alınması diyebiliriz. Restorasyon çalışmalarındaki amaç geçmişin; günümüzde devam ettirilebilmesinin sağlanmasıdır. Tam da bu noktada uygulanması gereken asıl husus, mimarın bakış açısıdır. Bir mimar, kendinden parçaları, kendini kanıtlama isteği gibi duygularını restorasyon sırasında uzak tutabilmelidir. Bir mimari konunun mutlaka aslı ne ise onun üzerinden restorasyonunu yapabilecek bir saygısı olması da gerekmektedir.

Restorasyon Neden Yapılmalı?

Restorasyon neden yapılmalı için birden fazla sebep ön plana çıkar. Her birinin amacı ise geçmişin en değerli somut etkenlerinin günümüzde ve geleceğe taşınması adına atılan adımları olmaktadır. Restorasyon neden yapılmalı ile alakalı ayrıntılarda;

  • Geçmişin izlerinin günümüzde yaşatılması ve geleceğe taşınması
  • Tarihe konu olan eserlerin her daim korunmasının sağlanması
  • Geçmişe ait kültürlerin yeni nesillere aktarılabilmesi adına korunabilmesinin sağlanması
  • Tarihi eserlerin dokularının herhangi bir şekilde bozulmadan, özgün hali ile korunarak yeni zihinlere ulaştırılması

Önemlidir. Fakat restorasyon çalışması herkesin yapabileceği ya da yapabilecekleri bir iş tanımı olarak ele alınamaz. Burada profesyonellik ve çalışma biçimi önemlidir. Ayrıca içten gelen bir saygı, geçmişe ait değerlerin korunmasında en önemli insan aracı olmaktadır. Buna ek olarak günümüz teknolojilerinin kullanılarak geçmişe ait değerlerin korunması da ayrıca önemi bir etken olacaktır.

Restorasyon Nedir?

Korunması Gerekenler Nelerdir?

Korunması gerekenler nelerdir için değerler ile ilgili ülkemiz üzerinde geçerli bir kanun bulunur. 1983 senesinde ele alınan bu kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu olarak geçmektedir. Kanunun amacı korunması gerekenler nelerdir sorusuna ilişkin, korunmaya değer olan pek çok eserin itina ile yapılandırılması adına çalışmaların sağlanması gerektiğini ortaya koyar. Ayrıca kamu yararına etkili olan eşya ve yapıtlar dahil olmak üzere, farklı uygarlıkların sanatları, bilim, sosyal yaşamı temsil eden bulgulara kadar restorasyon çalışmalarının içeriği bulunmaktadır. Restorasyon koruma ölçütü ve sınırları her zaman için geçmişe ait kalıntıların günümüze tamamının ulaştırılması mümkün olmayabilmektedir. Özellikle de meydana gelen doğal afetler, bir malzemenin yıllara göre direncinin azalması, bakımsızlık problemleri ve şehir kentleşmelerin artması, var olan tarihi olguların korunmasının önüne geçmektedir. Bu yüzden taşınmaz kültür ya da doğa varlıklarının belirlenerek kütüğe geçirilmesi, bir hususun yasal güvence altına girmesini sağlar. Bunun ardından koruma yasalarla da sağlanarak, restorasyon çalışmaları uygulanmaktadır.

 

Kategoriler: Mimari Terimler

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir