Rokoko Mimari

Rokoko mimari, Fransa’da başlamış olan bir fikirdir. Rokoko mimari için kelime kökenine bakıldığında Fransızcada kaya anlamına gelen rocaille ile midye kabuğu anlamına gelen coquillage sözcüklerinin birleşmesinden türediği görülmektedir. Rokoko  için çıktığı dönemde modası geçmiş olan anlamında kullanılan bir kelimeydi. Bakıldığında günümüzde rokoko kelimesine aşinalık olduğu görülür. Mimari, sanat, müzik, mobilya alanında belli bir tarzı ifade etmek için de kullanılır. Rokoko mimari ise Fransa’da gelişmiş ve günümüze kadar da taşınmış olan bir mimari anlayıştır.

Rokoko Mimari Tarihi

Rokoko mimari tarihi ile ne zaman ortaya çıktığı bilgisi veriliyor. İlk olarak rokoko mimari tarihi 18.yy’ın başlarında Paris’te ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Pek çok sanat akımında olduğu gibi rokoko da kendisinden önceki akımlara eleştirel bir şekilde ortaya çıkmıştır. O dönemde barok mimari gündemde olan bir akımdır. Rokoko ise barok mimariye tepki olarak doğan bir anlayıştır. Barok mimarinin sonunda ortaya çıkmış ve 18.yy’ın sonunda ise neoklasizm rokoko mimarinin yerini almıştır.

Rokoko için mimari bir akım olmanın ötesinde bir yeri vardır denebilir. Fransız Kralı XIV. Louis’in 1715’deki ölümünden 1789 Fransız devrimine kadar geçen süreyi ifade etmekte. Bakıldığında baız kaynaklar tarafından 18.yy, Rokoko dönemi olarak da kabul edildiği görülür.

Rokoko ve Dekorasyon

Rokoko ve dekorasyon açısından bakıldığında ise dekorasyon alanında klasik süslemelerin dışına çıkıldığı görülmektedir. Yani farklı olan, hafif ve eğri çizgili süslemeler ile rokoko ve dekorasyon anlayışının ortaya çıktığı görülmektedir. Eğri çizgili süsleme anlayışı ile rokokonun ilk örnekleri Paris’teki Hotel’de ortaya çıkmıştır. Soubise salon süslemeleri ilk olarak bu  mimari anlayışın gözler önüne serildiği yerdir. Rokoko mimarisinin ilk çıktığı yer Paris olsa da göreceli olarak barış ortamında doğan bu tarz için gezicisi sanatçılar sayesinde farklı ülkelere de yayıldığını söylemek mümkün. Rokoko ve dekorasyon için Fransa’dan sonra İngiltere, Almanya, Rusya, İspanya ve Avusturya gibi ülkelerde de dönem dönem görülmüştür. Yavaş yavaş bu ülkelerde de rokoko tarzının ortaya çıktığını söylemek mümkün.

Rokoko Mimari Özellikleri

Rokoko mimari özellikleri nedir? Bakıldığında rokoko mimari özellikleri açık renklerin kullanıldığı, akıp giden kıvrım formlarının zenginliği ve estetiği ifade ettiği bir akım olarak gösterilir. rokoko mimari ve özellikleri detaylı şekilde verilmiştir.

  • Süslemelerde S ve C kavislerinin yoğun olarak kullanıldığı görülür.
  • Deniz kabuğu, kuş ve yaprak motiflerine yer verilmiştir.
  • Ayna ve mücevherlerle kaplanmış yüzeyler bulunmaktadır.
  • Çiçek ve otların büyürken oluşturduğu kıvrımlardan ilham alan çizgilerdir.
  • Beyaz alçı, sınavının abartılı kullanımı görülür.
  • Barok mimariye göre daha sade, yumuşatılmış bir stil uygulanmıştır.
  • Binaların dış tasarımında sade, iç tasarımında ise detaylandırılmış dokunuşlar yer almaktadır.
  • Asimetrik ve düzensiz olan unsurlara yer verilmiştir.
  • Oryantalist bakış açısı, Çin ve Japon tarzı desenlerin kullanımı vardır.

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir