Statik Proje Nedir?

Statik proje nedir için binaların ya da genel olarak taşınmaz malların tasarımının yapılması ve dizayn bakımından gerekli olan işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından proje inşaat mühendislerine devrilmektedir denilebilir. Statik proje nedir için ayrıca inşaat mühendisleri hem hareketli yüklerin hem de sabit olan yüklerin sürece dahil olması ile beraber binanın nasıl bir yapı ortaya koyacağını ve dayanıklılığını ölçmektedir denilmelidir.

Mimari Proje ile Uyum

Mimari proje ile uyum inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak olan bu projelerin kendilerine sağlaması gerekmektedir. Uyum sağlanmazsa mimari proje ile uyum isteyen sahiplerinin kabul etmeyeceği de genel bilgilerdendir. Mimar ve mühendisin uygun bulduğu noktaları dikkate alarak bir orta noktanın belirlenmesi çok daha mantıklı olacaktır.

Beton yapının nasıl bir şekilde tasarlanması ve hangi alanda hangi malzemelerin kullanılması gerektiği ile alakalı olan bilgiler de bu aşamada net bir biçimde verilmelidir. Mimari olarak tamamlanmış olan projenin gerçeğe dönüştürülmesi konusunda en önemli hesaplamalar bu aşamada tamamlanmaktadır. Binanın ayakta kalabilmesi ve bütün değişkenlere rağmen sağlamlığını koruyabilmesi için yapılan hesaplamalar statik proje kapsamında mühendisler tarafından hazırlanacaktır.

Statik Proje Nedir?

Proje Detayları 

Proje detayları için bilinmesi gereken noktalar;

  • Kat planları statik projenin incelenmesi ve oluşturulması sırasında en önemli noktaların başında gelmektedir. Kat planları, dairelerin genişliği ve hava boşluklarının genel durumu mühendisler tarafından gözden geçirilmelidir.
  • Çok katlı binalarda asansörlerin nerde olması gerektiği ve asansörün bütün teknik özellikleri, bina ile uyumu proje içerisinde yer almalıdır.
  • Binanın fiziksel durumunun yanı sıra ilerde sergileyeceği nitelikler konusunda da hazırlık yapılmaktadır. Bunların başında ısı yalıtımı gelmektedir. Isı yalıtımı da duvar kalınlıklarında ve beton yapısında değişimi gerektirdiği için mimar-mühendis fikirleri arasında orta yol bulunarak süreç tamamlanmaktadır.

Proje hazırlama işlemleri sırasında proje detayları için en sık kullanılan programların başında Autocad gelmektedir. İnşaat mühendisleri kadar tasarımı oluşturan mimarların da bu program ile taslaklar hazırladığı görülmektedir. Proje kapsamında en çok dikkat edilen noktalar; düşey yükler ve yatay yüklerin analizi, kirişlerin kolanların yapılarının ve kuvvetlerinin hesaplanması, temeller ve istinat perdeleri şeklinde sıralanmaktadır.

 

 


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir