Konu:--Tuğla Ölçüleri

Tuğla Ölçüleri

Binanın inşa edilmesi sırasında en önemli değişkenlerin başında kullanılan tuğlalar gelmektedir. Binaların sağlamlığı konusunda da tuğlaların en az kolon ve kiriş yapısı kadar büyük önem arz ettiği bilinmelidir. 1999 depreminin ardından binalarda kullanılan tuğla ve harç konusunda belirli denetlemeler gerçekleştirilmekte ve standartlar belirlenmektedir. Her binanın inşaat sırasında bu deprem yönetmeliğine uygun olan seçimlerde bulunması gerekmektedir.

Binalar hakkında bilgi alırken hem kullanılan harç hem de genel olarak tuğla türü alanında fikir sahibi olunmalıdır. Bu şekilde yapının dayanıklılığı hakkında da en azından fikir yürütme imkanı elde edilir.

Tuğla Türleri Nelerdir?

Tuğla ölçüleri ve türleri konusunda oldukça büyük bir değişkenlik söz konusudur. Bu konuda dikkate alınması gereken temel türler şu biçimde sıralanmaktadır;

  • Yatay delikli tuğlalar; binanın inşası sırasında iç cephede rahatlıkla kullanılabilmektedir. Hafif ürünler oldu için binanın statiğini büyük ölçüde etkilemeyecektir.
  • Straforlu tuğlalar; son dönemlerde binalarda en sık kullanılan tuğla türlerinin başında gelen straforlu tuğlalar kullanılan harç sebebi ile meydana gelecek olan ısı köprüsü sorununu en aza indirmektedir. Fakat bu tuğlaların tek bir yalıtım aracı olarak başarılı olacağı düşünülmemeli ve bina yalıtımı için gerekli olan alternatif önlemler de alınmalıdır.
  • İzo tuğlalar; bu tuğla türlerinin aynı puzzle gibi bir birine geçme noktaları olduğu için yoğun miktarda harç kullanmadan da birbirine tutturma imkanınız vardır. Harcın çok kullanılmaması sebebi ile binalarda meydana gelecek olan ısı köprüsü sorunu da bu şekilde ortadan kalkmış olacaktır.

Tuğla Ölçüleri

Yangın Yönetmeliği:

Binalarda kullanılacak olan tuğlaların yanmaz bir yapıda olması ve kanun ile de belirenmiş olan yangın yönetmeliğine uyum sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde binanın satışa sunulması konusunda şerh uygulanabilmektedir. Bu konularda devlet tarafından yapılan denetimlerin oldukça üst seviyeye çıkarıldığı da bilinmelidir.

Türler ve ölçüler ile alakalı olarak hem inşaat mühendislerinin önerilerine uyulmalı hem de masraf konusunda hesaplamalar yapılara seçimde bulunulmalıdır. Tuğlaların yangın yönetmeliğine uyum sağlamasının yanı sıra izolasyon alanında da belirli testlerden geçmesi lazımdır. Bu şekilde binanın ısı dengesini korumak ilerleyen süreçlerde çok daha kolay olacaktır.

2018-10-28T01:21:47+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın