Zemin Etüt Nedir?

Zemin etüt nedir için yer altı katmanlarına ait lokasyonların ne tür jeolojik yapılardan oluştuğunu, katmanların kalınlıklarını, kayaçların yoğunluğunu, elektriğe karşı özdirençlerini, katmanların sismik hızlarını tespit etme işlemleri denilebilir. Ayrıca zemin etüt nedir sorusuna verilebilecek diğer cevaplara da bu yazımız da bakacağız.

Zemin Etüdü Yapmanın Amacı

Zemin etüdü yapmanın amacı arsaların yapı öncesinde analizini yapmak adına uygulanır. Analizler doğrultusunda ise bölgenin kayaç yapısı ve kayaçların depremlere karşı ne kadar hassas olduğu ölçülür. Zemin etüdü yapmanın amacı ayrıca bölgede fay hattı bulunup bulunmadığının tespitidir. Bunun yanı sıra fay ile bölge arasındaki mesafe belirlenir. Yapılan sondajlar neticesinde ise kayaç tespitlerinde zeminin sertliği ölçülür.  Derinliklerden örnekler alınır. Kayaç tipleri bu şekilde tespit edilir.  Bölgede yeraltı suyu bulunup bulunmadığı da verilerden elde edilebilecek olan sonuçlar arasında yer alır. Alanın inşaata uygun olup olmadığını anlamak amacı ile zemin etüdü uygulanmaktadır.

Zemin Etüt Nedir?

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

Zemin etüdü nasıl yapılır sorusuna sismik, elektrik, manyetik ve elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olmak üzere farklı yöntemler tercih edilerek yapılır denilebilir. Zemin etüdü nasıl yapılır için ayrıca, amacına uygun olan yöntemler seçilmekte olup istenen verilere de bu yöntemler yön vermektedir.

  • Öncelikle zemin etüdü yapılmak istenilen bölge tespit edilir. İstenilen arazi incelendikten sonra jeolojik bakımdan zeminin özellikleri belirlenir.
  • Zemin etüdü yapılacak olan yerde daha sonra sondaj çalışmaları başlatılır ve çeşitli numuneler alınır.
  • Analiz yapılırken üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümleri ve alanda uzman olan çeşitli firmalara numune gönderme işlemleri yapılır.
  • Yeraltı radarlarından yararlanılarak mevcut olan yapılar belirlenmektedir.

Sonrasında Ulaşılan Belgeler

Sonrasında ulaşılan belgeler deprem yükü ile alakalı bilgiler dışında kayaç yapısının da ortaya çıkarıldığı belgeler olup;

  • P ve S dagaları, dalgaların periyodu sonucunda zeminin deprem konusundaki duyarlılığı ölçülmektedir.
  • Zemin hakim periyodu da belirlenir. Böylelikle bina öz periyodunun rezonansa girmemesi sağlanır.
  • Deprem olursa inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi ölçülür
  • Yer altı suyu seviyesi ölçülerek, depremin şiddeti, zemin emniyet gerilemesine ait indirgemeler ve sıvılaşma düzeyleri belirlenir.

Yapılması planlanan bina için alanın uygunluğu zemin etüdü sonrasında büyük ölçüde belirlenir. Daha sonra raporlama işlemleri uygulanır.  Her derinlik için ise taşıma gücü ve oturma oranı ayrı ayrı hesaplanır. Hesaplamalar sonuçları planlanan projede rakamsal olarak ifade edilir. Ayrıca yerel zemin sınıflamasında bulunulur. İnşaat yapılacak olan zeminin özelliğinin belirlenmesi ve bu özelliklere göre de bir oto kontrol mekanizması oluşturulur. Sonuç olarak inşaat ve alan uygunluğu zemin etüdü ile belirlenmektedir.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir