Konu:--Zemin Etüt Nedir

Zemin Etüt Nedir

Yer altı katmanlarına ait lokasyonların ne tür jeolojik yapılardan oluştuğunu, katmanların kalınlıklarını, kayaçların yoğunluğunu, elektriğe karşı özdirençlerini, katmanların sismik hızlarını tespit etme işlemleri zemin etüt nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevaptır.

Zemin Etüt Yapmanın Amacı:

Arsaların yapı öncesinde analizini yapmak adına zemin etüdü uygulanır. Analizler doğrultusunda ise bölgenin kayaç yapısı ve kayaçların depremlere karşı ne kadar hassas olduğu ölçülür. Bölgede fay hattı bulunup bulunmadığı da tespit edilir. Bunun yanı sıra fay ile bölge arasındaki mesafe belirlenir. Yapılan sondajlar neticesinde ise kayaç tespitlerinde zeminin sertliği ölçülür.  Derinliklerden örnekler alınır. Kayaç tipleri bu şekilde tespit edilir.  Bölgede yeraltı suyu bulunup bulunmadığı da verilerden elde edilebilecek olan sonuçlar arasında yer alır. Alanın inşaata uygun olup olmadığını anlamak amacı ile zemin etüdü uygulanmaktadır.

Zemin Etüt Nedir?

Zemin Etüdü Nasıl Yapılıyor?

Sismik, elektrik, manyetik ve elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olmak üzere farklı yöntemler tercih edilerek zemin etüdü yapılmakta.  Yapılma amacına uygun olan yöntemler seçilmekte olup istenen verilere de bu yöntemler yön vermektedir.

  • Öncelikle zemin etüdü yapılmak istenilen bölge tespit edilir. İstenilen arazi incelendikten sonra jeolojik bakımdan zeminin özellikleri belirlenir.
  • Zemin etüdü yapılacak olan yerde daha sonra sondaj çalışmaları başlatılır ve çeşitli numuneler alınır.
  • Analiz yapılırken üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümleri ve alanda uzman olan çeşitli firmalara numune gönderme işlemleri yapılır.
  • Yeraltı radarlarından yararlanılarak mevcut olan yapılar belirlenmektedir.

Zemin Etüdü Sonrasında Hangi Bilgilere Ulaşılır?

Deprem yükü ile alakalı bilgiler dışında kayaç yapısının da ortaya çıkarıldığı zemin etüdü sonrasında;

  • P ve S dagaları, dalgaların periyodu sonucunda zeminin deprem konusundaki duyarlılığı ölçülmektedir.
  • Zemin hakim periyodu da belirlenir. Böylelikle bina öz periyodunun rezonansa girmemesi sağlanır.
  • Deprem olursa inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi ölçülür
  • Yer altı suyu seviyesi ölçülerek, depremin şiddeti, zemin emniyet gerilemesine ait indirgemeler ve sıvılaşma düzeyleri belirlenir.

Yapılması planlanan bina için alanın uygunluğu zemin etüdü sonrasında büyük ölçüde belirlenir. Daha sonra raporlama işlemleri uygulanır.  Her derinlik için ise taşıma gücü ve oturma oranı ayrı ayrı hesaplanır. Hesaplamalar sonuçları planlanan projede rakamsal olarak ifade edilir. Ayrıca yerel zemin sınıflamasında bulunulur. İnşaat yapılacak olan zeminin özelliğinin belirlenmesi ve bu özelliklere göre de bir oto kontrol mekanizması oluşturulur. Sonuç olarak inşaat ve alan uygunluğu zemin etüdü ile belirlenmektedir.

2018-10-28T01:21:08+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın