Toplu Konut Projeleri

Toplu Konut Projeleri

Toplu Konut Projeleri Toplu konut projeleri, sosyal etkiler baz alınarak fiziksel altyapılar ile birlikte her biri birbirine bağlantılı şekilde oluşturulan yapılaşmadır. Çok sayıda konut birimleri belirli bir arazi içerisinde yer alır ve burada yerleşim ile diğer çeşitli fonksiyonlar sağlanarak bir toplu konut projeleri oluşturulmaktadır. Toplu konut projeleri bulunduğu bölgeler ve Devamı…

Rölöve Ölçü Krokisi Projesi

Röleve Ölçü Krokisi Projesi Rölöve ölçü krokisi projesi için restorasyon çalışmalarının en önemli adımı olan rölöve alma işlemi binanın mevcut durumunu ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde yapının hangi değişim işlemlerine gerek duyduğu projelendirme işleminin en başında belirlenerek olabildiğince az hasarla yeniden düzenlenmesi sağlanabilir. Rölöve ölçü krokisi projesi çizilirken Devamı…