Konu:--Çap Evrakı Nedir? Nasıl Müracaat Edilir?

Çap Evrakı Nedir? Nasıl Müracaat Edilir?

Çap Evrakı Nedir?

Çap Evrakı ile inşaat projelerinde yer alan binaların kapladıkları alanlar gösterilmektedir. Çap evrakı o parsele ait alanı ve yanında ki parselleri gösteren Tapu kadastro’dan alınan resmi evraktır. Yapının sınırları kroki üzerinde gösterilir. İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmekte olan imar çapları, ruhsat almak için gereklidir. Yazıda çap evrakı nedir? ile ilgili detaylı bilgi anlatılacaktır.

İmar Çapı Ne Demektir?

Duruma uygun olarak inşa edilecek olan binaların hangi boyutlarda olacaklarını ve parsellerin sınırlarını/mesafelerini gösteren krokiye imar çapı denilmektedir. Mimari proje açısından önemli bir aşamadır. İnşaat ruhsatı almak için öncelikle bu belgenin edinilmesi faydalıdır.

İmar Çapı Neden Önemlidir:İmar çapının inşaat için hazırlanacak olan mimari proje çiziminden önce alınması çok daha iyi olmaktadır. Mimari proje çiziminde bu kroki dikkate alınır. Bir bakımdan taslak belgedir. Krokiye bakılarak ve onunla paralel bir biçimde projeler hazırlanır.

İmar Çapı Krokilerinde Neler Yer Almaktadır?

Bir imar çapı krokisi üzerinde çok sayıda detay yer almaktadır. Hepsi proje açısından büyük önem taşır. Bunlara aşağıda yer verilmiştir:

 • Binaların boyutları
 • İnşaat hangi arsada yapılacaksa o arsanın parsel mesafeleri
 • Taban alanı
 • Uygunluk ile ilgili detaylar
 • İnşaatın kat sayı bilgisi
 • Komşu mesafe bilgileri
 • İnşaat yüksekliği
 • Cepheler

İmar çapı krokisini almak için isteyenler bu işlem için İmar ve Şehircilik Müdürlüklerine başvuru yapmalıdırlar.

Çap Evrakı Nasıl Alınabilir?

Çap belgesinin müracaatında bulunmak için bölge kadastro

 • Tapu Fotokopisi
 • Mal Sahiplerinden herhangi bir tanesinin kimlik fotokopisi
 • Yada mal sahiplerinden herhangi bir tanesinden alınan vekaletname ile müracaat gerçekleştirilebilir.

Yapılan müracaat sonrasında telefonunuza harç mesajı gelecektir. 2018 yılı için Çap harç tutarı 48 TL’dir. İlgili bankalara veya İnternet üzerinden bu harcı yatırabilirsiniz.

İmar çapı için dilekçe formları İnternet üzerinden indirilip, doldurulabilir. Planlı Tip Alanlar Yönetmeliği bu belgenin alım aşaması ile ilgili olarak da bazı düzenlemeler getirmiştir. Valilik veya belediyeler, imar çapı için başvuru yapan kişilere iki gün içinde dönüş yapmalıdırlar. Bu süre içinde eğer dönüş yapılamayacaksa ilgili birimler bunu başvuranlara yazılı bir gerekçeyle açıklamalıdır. Dilekçe ile beraber, tapu ve kimlik belgeleri de istenmektedir.

ÖRNEK ÇAP EVRAKI

 

2018-05-03T12:01:33+00:00

Yazar :

Yorumunuzu Yazın